KURUMSAL VAADİMİZ


Hukuk büromuz müvekkillerine şunları söz verir:

1 – Büromuz insan haklarına, evrensel hukuk kurallarına, uluslararası ticari teamüllere, profesyonel ve etik ilkelere bağlı kalarak hareket eden bir kişiliktir.

2 – Büromuz müvekkillerine her zaman doğru, talimatlara uygun ve ivedi hizmet verir. Standart konularda ilk cevap süresi 24 saati geçemez.

3 – Büromuz müvekkil sırlarını korur.

4 – Büromuz, işin niteliğini yüksek tutmak üzere özel datalardan yararlanır, Yüksek Mahkeme kararlarını arşivler, gerekli yazılımları bulundurur ve günceller.

5 – Büromuz hizmet maliyetlerini daima müvekkil yararına düzenler ve uyarlar.