MARKALAR, PATENTLER, TASARIMLAR


Gelişen dünya ekonomilerinde önemli bir uzmanlığa ihtiyaç duyan fikri mülkiyet hakları (markalar, patentler, tasarımlar, yazılımlar) ve bunun uzantısı olarak ortaya çıkan haksız rekabet, kaçakçılık, marka - patent - tasarım taklitçiliği ve türev hukuk sorunları, büromuzun temel uğraş ve uzmanlık konusudur.

Büromuz 2000 yılından bu yana uluslararası ölçekli tanınmış firmaların, Türkiye’deki fikri mülkiyet hakları ile yatırımlarının hukuksal destekçisi olmuş ve önleyici uygulamalar ile müvekkillerinin hak ve yatırımlarının korunmasını sağlamıştır. Büromuz bu alanda, Türkiye’nin önde gelen Fikri Mülkiyet yapılarından biri haline gelmiştir.

Ticari markalar başta olmak üzere fikri ve sınai haklarını temsil ettiğimiz küresel müvekkillerimizden bir kısmını 'Referanslar' başlığında inceleyebilirsiniz.