MARKALAR, PATENTLER, TASARIMLAR


Gelişen dünyada önemli bir uzmanlığa ihtiyaç duyan fikri haklar (markalar, patentler, tasarımlar, yazılımlar) ve bunun sonucunda ortaya çıkan haksız rekabet, kaçakçılık, taklitçilik ve türev hukuk sorunları, büromuzun temel uğraş ve uzmanlık konusudur.

Büromuz uluslararası ölçekli tanınmış firmaların ve markaların haklarını korumaktadır ve bu alanda, Türkiye’nin önde gelen Fikri Mülkiyet yapılarından biri konumundadır.

Ticari markalar başta olmak üzere fikri ve sınai haklarını temsil ettiğimiz küresel müvekkillerimizden bir kısmını 'Referanslar' başlığında inceleyebilirsiniz.