ŞİRKETLER HUKUKU


Hukuk Büromuzun müvekkil yapısı -ilke olarak- uluslararası firmalardan veya Türkiye’de faal olan yabancı ortaklıklardan oluşmaktadır. Ana ihtisas alanımız Sınai Mülkiyet Haklarıdır. Buna bağlı olarak verdiğimiz hukuksal hizmetlerin bir diğer ağırlığı da Ticaret Hukukudur.

Temel uzmanlık sahamız Fikri Mülkiyet Hukuku ve Haksız Rekabet Hukuku olmakla birlikte bu iki saha ile ilişkili olan Ticaret Hukuku sahasında faal olduğumuzu vurgulamak isteriz. Bu çerçevede ticari alacak takibi, sözleşmelerin incelenmesi, haksız rekabete karşı koruma, deniz ticaretinden kaynaklanan alacakların takibi ve hukuksal risk değerlemesi (legal due diligence) konusunda uzun yıllara yayılan çalışmalarımız bulunmaktadır.