SÖZLEŞMELER HUKUKU


Müvekkil yapımız uluslararası firmalardan ve Türkiye’de faal yabancı ortaklıklardan oluşmaktadır. Ana ihtisas alanımız Sınai Mülkiyet Hakları olmakla birlikte bu disipline bağlı verdiğimiz hukuksal hizmetlerin diğer ağırlığı, Ticaret Hukuku ve Sözleşmeler Hukukudur.

Dünyaya ve ülkemize katkı veren kurumsal firmaların ticari alacaklarının takibi, sözleşmelerin incelenmesi, haksız rekabete karşı koruma, deniz ticaretinden kaynaklanan alacaklarının takibi ve hukuksal risk değerlemesi (legal due diligence), uzun yıllara yayılan diğer çalışma alanlarımızdır.